ความหมายของภาษาแชทน่ารัก

ตัวอักษร สัญลักษณ์แปลกๆ แสดงอารมณ์ – ความหมายของภาษาแชทน่ารัก Emotion

สัญลักษณ์หรือตัวอักษรเหล่านี้แปลว่าอะไรบ้าง เข้ามาดูค่ะ มีอีกเพียบ {'v'} นก ไก่ bird , /('x') หมา dog , (o^@^o) หมู pig , ( ^9^ ) หมีโคอาลา koala ความหมายของภาษาแชทน่ารัก