21 ภาพถ่ายท่องเที่ยว ที่ดีที่สุดของละประเทศ ปี 2017 โดย National Geographic

ภาพที่ชนะในแต่ละประเทศก็สร้างความตะลึงให้เราไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยคะแนนที่ตัดสินนั้นจะมาจากหารโหวดของนักท่องเที่ยวทั่วโลก