ภัทร น้องชาย บอย ปกรณ์ บวชถวายในหลวง ยังไม่มีกำหนดสึก

อนุโมทนาบุญ ภัทร ฉัตรบริรักษ์ น้องชาย บอย ปกรณ์ เข้าอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง รัชกาลที่ 9 ” และทดแทนบุญคุณแม่