วิธีจัดห้อง กระตุ้นการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมองให้ดีขึ้นกว่าเดิม

การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ก็เป็นปัจจัยสำคัญช่วยกระตุ้นการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมองได้อีกทางหนึ่ง วันนี้มีวิธีง่าย ๆ มาแนะนำ