ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู เผยแพร่เป็นธรรมทาน | โมโน กรุ๊ป

เป็นภาพที่ประทับใจมาก เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ท่านกตัญญูต่อแม่... ประคองแม่เดิน ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จสองข้างทางยกมือขึ้น สาธุ แซ่ซ้อง สรรเสริญ "กษัตริย์ยอดกตัญญู"