ชวนดู ราชาแห่งฝนดาวตก เที่ยงคืน 17 พ.ย. – รุ่งเช้า 18 พ.ย. 60

ฝนดาวตกลีโอนิดส์ ฝนดาวตกที่มีความสว่างมากที่สุด เพราะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง 71 กิโลเมตรต่อวินาที จึงถูกเรียกว่า ราชาแห่งฝนดาวตก