เที่ยวสิงคโปร์ ในมุมใหม่ๆ

เที่ยวสิงคโปร์ ในมุมใหม่ๆ – สิงคโปร์เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียว มากที่สุดในโลก

เซาเทิร์น ริดจ์ (Southern Ridges) เส้นทางธรรมชาติที่กว่า 10 กม. ครอบคลุมพื้นที่ของภูเขาบางส่วน และประกอบไปด้วยพื้นที่สีเขียว อาทิ เมาท์เฟเบอร์ พาร์ค ทีล็อค บลังกา ฮิลล์พาร์ค ฮอร์ทพาร์ค เคนท์ริดจ์ พาร์ค