อย่ามัวปล่อยใจให้อยู่ในวังวนของความเกลียดชัง ให้รู้จักการ ปล่อยวาง อย่างฉลาด

ารที่เรามานั่งเสียอกเสียใจหรือไม่มีความสุขกับพฤติกรรมคนอื่น เป็นการเสียเวลา และขาดทุนชีวิต ควรกลับด้านคิดเสียใหม่ว่า เราไม่ได้เกิดมาเพื่อชอบหรือไม่ชอบใคร และไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมาชอบหรือเกลียด