ปล่อยวาง อย่างฉลาด

ปล่อยวาง อย่างฉลาด – อย่ามัวปล่อยใจ ให้อยู่ในวังวนของความเกลียดชัง

ปล่อยวาง อย่างฉลาด - การที่เรามานั่งเสียอกเสียใจหรือไม่มีความสุขกับพฤติกรรมคนอื่น เป็นการเสียเวลา และขาดทุนชีวิต ควรกลับด้านคิดเสียใหม่ว่า เราไม่ได้เกิดมาเพื่อชอบหรือไม่ชอบใคร