เมื่อความแตกสลายกลายเป็นความงาม | มองข้อคิดการใช้ชีวิตผ่าน ‘คินสึงิ’ การซ่อมเครื่องกระเบื้องด้วยทอง

ชาวญี่ปุ่นมีแนวคิดที่ว่า 'สิ่งใดที่แตกสลายแล้ว ซ่อมแซมใหม่ได้เสมอ' จึงเกิดเป็นศิลปะการซ่อมแซมเซรามิค หรือคินสึงิ (Kintsugi) ขึ้นมา
ปรัชญาต่างมุมมอง ที่ทำให้เรามีกำลังใจก้าวเดินต่อไป

ปรัชญาต่างมุมมอง ที่ทำให้เรามีกำลังใจก้าวเดินต่อไป ปล่อยให้ลงปลงให้เป็น

ปรัชญาต่างมุมมอง ที่ทำให้เรามีกำลังใจก้าวเดินต่อไป... ไม่ว่าวันนี้จะเลวร้ายแค่ไหน จงยิ้มเข้าไว้ เพราะพรุ่งนี้อาจจะเลวร้ายยิ่งกว่า