ดูนิสัยจากสมอง แบบชาวญี่ปุ่น อุซะ

ดูนิสัยจากสมอง แบบชาวญี่ปุ่น อุซะ – การประสานมือ การกอดอก

ดูนิสัยจากสมอง แบบชาวญี่ปุ่น อุซะ ทายนิสัยง่ายๆ จากการกอดอก และประสานมือ แยกคนออกมาได้ประเภทต่างๆ 3 ประเภท โดยมีการแยกชายหญิงให้อีกด้วยค่ะ