ข้อคิดดีๆ จากเรื่อง ประตูสองบาน

ข้อคิดดีๆ จากเรื่อง ประตูสองบาน

ประตูที่แท้จริง คือ ประตูที่ไร้ประตู ชีวิตที่แท้จริง คือ ชีวิตที่เข้าใจชีวิต การมัวแต่เพ่งโทษของคนอื่น จึงรังแต่ทำให้เรากักขังตัวเราไว้กับความทุกข์ สิ่งที่เราควรทำคือ ศึกษาความผิดพลาดของผู้อื่น แต่ให้เรานำข้อผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนสอนตน ไม่ประพฤติไปตามนิสัยแย่ๆ เหล่านั้น