การบริจาคร่างกาย อวัยวะ ดวงตา เริ่มต้นอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ร่างกายของคนเรา สร้างประโยชน์ได้มากมาย แม้กระทั่งเมื่อตายไปแล้ว ก็ยังไม่สูญเสียคุณค่าใดๆ วันนี้ Campus-Star นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ บริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตา รวมถึงการบริจาคเลือดค่ะ