เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 6 ตำนานความเชื่อ วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 

ซึ่งประเพณีลองกระทงของไทยนั้น เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในสมัยนั้นพิธีลอยระทงจะเป็นการลอยโคม และในเวลาต่อมาถึงจะกลายเป็นการลอยกระทงดอกบัว