การทำสีผม ตามปีนักษัตร - แนะนำสีผมที่ควรทำ และไม่ควรทำ

การทำสีผม ตามปีนักษัตร – แนะนำสีผมที่ควรทำ และไม่ควรทำ

การทำสีผม ตามปีนักษัตร - แนะนำสีผมที่ควรทำ และไม่ควรทำ ปีกุน สีผมที่ควรทำ สีดำแดง : ช่วยด้านการเงิน คำพูด ได้ทรัพย์ สีน้ำตาลส้มทอง : ความเป็นมิตร สีดำไฮไลท์สีส้ม : เสริมความคิด เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่