เคล็ดลับนักลงทุนมือใหม่ ! อยากเริ่มลงทุนต้องอ่านอะไร

เคล็ดลับนักลงทุนมือใหม่ ! อยากเริ่มลงทุนต้องอ่านอะไร - หนังสือพื้นฐานการลงทุน เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการลงทุน