ชาติที่แล้วทำอะไรไว้บ้าง

ชาติที่แล้วทำอะไรไว้บ้าง ?… กฏแห่งกรรม เหตุนำ-กรรมส่ง

เหตุใดคุณมีเสื้อผ้าแพรพรรณอันงดงามสวมใส่มากมาย เพราะชาติก่อนคุณเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์ ชาติที่แล้วทำอะไรไว้บ้าง