รู้จัก บริการถ่ายทอดสด งาน Event เลือกอย่างไรถึงตอบโจทย์

รู้จัก บริการถ่ายทอดสด งาน Event เลือกอย่างไรถึงตอบโจทย์ - บริการที่ให้บริการถ่ายทอดสดภาพและเสียงจากงาน event ไปยังผู้ชมที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้