เรื่องที่ควรรู้ ก่อนไปเที่ยวไต้หวัน

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนไปเที่ยวไต้หวัน สำหรับมือใหม่ | ที่พัก การเดินทาง ที่เที่ยว

เมืองหลวงของไต้หวัน คือ กรุงไทเป (Taipei)  เป็นเมืองใหญ่ทางตอนเหนือของไต้หวัน และมีอีกเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของเกาะ คือ เมืองเกาสง(Kaohsiung)