โครงการ Line ตาสับปะรด

โครงการ Line ตาสับปะรด แจ้งเบาะแสอาชญากรรมต่างชาติ ทางไลน์ได้ที่ eyeimm1178

ผบช.สตม. มีความห่วงใยเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างชาติและอาชญากรรมข้ามชาติ จึงได้เปิดช่องทางให้มีการแจ้งแบะแสตามช่องทางสื่อสารต่างๆ