ตำนาน กำเนิดของคนทั้ง 12 เดือน - ลักษณะเด่นๆ ของชาย-หญิง

ตำนาน กำเนิดของคนทั้ง 12 เดือน – ลักษณะเด่นๆ ของชาย-หญิง

ตำนาน กำเนิดของคนทั้ง 12 เดือน ลักษณะเด่นๆ ของชาย-หญิง เดือนมกราคม ทำนายว่าเป็นหญิงมักมีทรัพย์ เป็นชายมักได้เป็นใหญ่ เดือนกุมภาพันธ์ ทำนายว่า เป็นหญิงมักง่ายเป็นชายแล้วรูปชั่ว