รถยนต์กี่ปีต้องตรวจสภาพ ก่อนต่อภาษี ? ตอบครบจบในที่เดียว

รถยนต์กี่ปีต้องตรวจสภาพ ก่อนต่อภาษี ? รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน อายุ 7 ปีขึ้นไป: ตรวจสภาพทุกปี อายุ 1-7 ปี: ตรวจสภาพทุก 2 ปี รถยนต์บรรทุก อายุ 7 ปีขึ้นไป