ทำไมดินสอจึงมีแต่ ตัว H กับตัว B

สาระน่าสนใจ ทำไมดินสอจึงมีแต่ ตัว H กับตัว B

ดินสอที่มีตัว H มากจะยิ่งให้สีอ่อนลงเรื่อยๆ ในทางตรงข้าม ดินสอที่มีตัว B มากจะยิ่งมีสีเข้มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยดินสอที่มีความเข้มมากจะใช้ในการแรเงา ส่วนดินสอที่มีความเข้มน้อยจะใช้ในการร่างภาพ