อย่างนี้ก็มี! มีคนซ่อนกล้องเอาไว้ในป่า และนี่คือรูปที่พวกเขาได้…

มันก็มีบ้างแหละที่เราสงสัยว่า มีอะไรบ้างนะที่เกิดขึ้นในป่า พวกเขาเหล่านี้ก็สงสัยแบบนั้นเช่นกัน