มาดู!! เจ้าซูกิ แมวผจญภัย พร้อมสำรวจและท่องเที่ยวไปทั่วโลก กับเจ้าของ

นี่คือออออ เจ้าซูกิ แมวพันธ์เบงกอลจากประเทศแคนาดา มันร่วมท่องเที่ยวไปกับเจ้าของทุกที่ ซึ่งผิดวิสัยของแมวธรรมดาทั่วๆ ไปมากๆ