โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2541 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ จ.ชุมพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมให้กับคนในพื้นที่