เที่ยวชุมชนบ้านแหลมมะขาม ย้อนรอยพระพุทธเจ้าหลวง เรียนรู้นิเวศน์ป่าโกงกาง ลุยเลนลานล่าหอยปากเป็ด

นอกจากนี้มีจุดเด่นด้านศาสนาและวัฒนธรรม อย่าง โต๊ะวาลี เป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวมุสลิม แต่อยู่ภายในพื้นที่ของ วัดแหลมมะขาม ซึ่งเปรียบเสมือนความเชื่อของชาวมุสลิม ในเรื่องปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พึ่งทางใจ