15 ความจริง ในประวัติศาสตร์ยุคโรมัน ที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียน!!

ชาวโรมันทิ้งศิลปะและอารยธรรมต่างๆ ไว้บนโลกมายมาย รวมถึงความลึกลับ ประเพณีต่างๆ ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมันปรากฏอยู่ในตำราเล่มไหนในโลก!