ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะออกทรงงานนอกพื้นที่

รวมภาพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะออกทรงงานนอกพื้นที่ กับชาวบ้านทั่วไทย

ภาพที่เห็นแล้วไม่เคยเบื่อ ดูแล้วอยากดูอีก นั่นคือภาพ หรือพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ในการออกทรงงานนอกพื้นที่