ระลึกถึง สตีเฟน ฮอว์คิง อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ชีวประวัติ The Theory of Everything

หลายคนอาจทราบข่าวการเสียชีวิตของ "สตีเฟน ฮอว์คิง" (อายุ 76 ปี) นักฟิสิกส์และนักจักวาลวิทยา ผู้ที่ได้ฉายาว่าเป็นอัจฉริยะแห่งยุค มีผลงานการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์มากมาย