คำสอนของแม่ อ่านแล้วซึ้งใจ - แม่สอนลูก

คำสอนของแม่ อ่านแล้วซึ้งใจ – แม่สอนลูก

คำสอนของแม่ - แม่อยากสอนให้ลูกรู้จักอดทน ลูกต้องเรียนรู้ว่าลูกไม่มีทางได้ทุกๆ อย่างที่ลูกหวังไว้ อดทนและอย่าได้เสียกำลังใจ อย่าท้อและขอให้เริ่มใหม่อย่างมีพลัง