คำที่มักออกเสียงผิด ภาษาอังกฤษ

คำที่มักออกเสียงผิด ภาษาอังกฤษ – หัดออกเสียงสำเนียงฝรั่ง

ผัก Vegetable คำนี้อ่านว่า "เวจ-ทะ-เบิล" ไม่ใช่ "เว-เจท-เท-เบิล", ผลไม้เมืองร้อน จะเรียกว่า Tropical fruit พูดเป็น ทรอพ-พิ-เคิล ฟรุท, Winter พูดว่า "วิน' เทอะ" ฤดูหนาว ไม่ใช่ "วินเตอร์"