10 ความเคยชิน นิสัยของสาวๆ ไร้สวย

10 ความเคยชิน นิสัยของสาวๆ ไร้สวย – ถ้าอยากสวย อย่าทำนิสัยแบบนี้ !

เวลาสระผมจะต้องนวดหนังศีรษะไปพร้อมกัน เพราะจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนโลหิตที่หนังศีรษะดีขึ้น ให้น้ำมันตามธรรมชาติไปหล่อเลี้ยงเส้นผม 10 ความเคยชิน นิสัยของสาวๆ ไร้สวย