14 โมเม้นที่คนตัวสูง ไม่มีทางเข้าใจคนตัวเล็กอย่างเราหรอก!!

เกิดเป็นตัวเล็ก (เตี้ย) บางทีมันก็ไม่ดีเสมอไปนะ มักจะประสบปัญหาหลายๆ อย่าง ที่บางครั้งก็ไม่มีใครเข้าใจเราเลย ยกเว้นเสียแต่คนที่ต้องประสบปัญหาแบบเดียวกัน