10 ข้อ เรื่องจริงรถตู้ไทย

10 ข้อ เรื่องจริงรถตู้ไทย ! ไม่ใช่ทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่มักเจอแบบนี้

ประสบการณ์ส่วนตัวและการบอกเล่าจาก ผู้คนรอบข้างเท่านั้น รถตู้ดีๆ ที่มีมารยาทก็มีเยอะนะ อย่าเหมารวมล่ะ..