คุณน้อง จากเด็กไทยธรรมดา สู่เจ้าของร้านข้าวมันไก่ ในอเมริกา

คุณน้อง วัยรุ่นไทยที่ตัดสินใจเดินทางมายังมหานครใหญ่ "สหรัฐอเมริกา" ซึ่งในขณะนั้นคุณน้องพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น อีกทั้งมีเงินติดตัวเพียง 70 ดอลลาร์เท่านั้น!