ไอเดียสุดคิวท์! พ่อแม่ชาวญี่ปุ่น บีบหน้าลูกเป็นข้าวปั้นโอนิกิริ แล้วถ่ายรูป

เทรนด์การถ่ายรูปของพ่อแม่ชาวญี่ปุ่น บีบหน้าลูกให้เหมือนข้าวปั้นโอนิกิริ น่ารัก และเรียกเสียงฮาจากชาวโซเชียลเป็นอย่างมาก