วิธีการเขียนอายไลน์เนอร์ ขอบตาล่าง

เส้นหนาสีดำที่ขอบตาล่าง จากที่เคยเห็นคนทาอายไลน์เนอร์หนา ๆ กันที่ขอบตาบน จนอาจกินพื้นที่ไปถึงครึ่งหนึ่งของเปลือกตา ลองเปลี่ยนมาเป็นการทาหนา ๆ