7 สิ่งผู้หญิงควรพก! รับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

น้องน้ำอาจจะคืนพื้นที่ให้กับสาวๆ บ้างแล้ว แต่ก็ใช่ว่าการสัญจรไปมาหรือการกลับสู่ชีวิตเดิมจะง่ายไปเสียทุกคน ฉะนั้นการเตรียมพร้อมไว้เสมอ