4 ทำนอง การสวดพระอภิธรรม แบบหลวงของกษัตริย์

4 ทำนอง การสวดพระอภิธรรม แบบหลวงของกษัตริย์

พระพิธีธรรมในการสวดพระอภิธรรมแบบหลวงของกษัตริย์จะใช้ทำนองการสวดต่างจากการสวดทั่วไป เกร็ดความรู้ 4 ทำนอง การสวดพระอภิธรรม แบบหลวงของกษัตริย์