5 ประโยคที่ดีที่สุด ในการเริ่มการสนทนา เมื่อเข้าสังคม

5 ประโยคที่ดีที่สุด ในการเริ่มการสนทนา เมื่อเข้าสังคม

การพยายามแนะนำตัวเองต่อคนแปลกหน้าอาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ก็ถ้าคุณไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลย แล้วคุณจะหาเรื่องอะไรมาคุย? 5 ประโยคที่ดีที่สุด ในการเริ่มการสนทนา เมื่อเข้าสังคม