8 ขั้นตอน พรีเซนต์งาน เป็นภาษาอังกฤษ

8 ขั้นตอน พรีเซนต์งาน เป็นภาษาอังกฤษ – ฝึกไว้ให้คล่อง ถึงเวลาจริงจะได้ไม่ตื่นเต้น

พรีเซนต์เป็นภาษาไทยก็ตื่นเต้นจะแย่แล้ว ยิ่งถ้าต้องพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษยิ่งไม่ต้องพูดถึง ไม่รู้จะพูดยังไง - 8 ขั้นตอน พรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ
เทคนิควิธีทำ PowerPoint  - ฟอนต์ไม่เพี้ยน ไม่ว่าจะใช้คอมพ์เครื่องอื่น

เทคนิควิธีทำ PowerPoint  – ฟอนต์ไม่เพี้ยน แม้จะไปใช้กับคอมพ์เครื่องอื่น

เพื่อนๆ เคยไหม? ทำ PowerPoint หลายชั่วโมง ดาวน์โหลดฟอนต์สวยๆ มาใช้ ตกแต่งสวยงาม แต่สุดท้ายเปิดไฟล์เตรียมพรีเซนต์กับคอมที่มหาวิทยาลัย แล้วพัง พัง พัง เทคนิควิธีทำ PowerPoint