การทดลองขังคนในถ้ำ ขังเดี่ยว นาน 4 เดือน

การทดลองขังคนในถ้ำ ขังเดี่ยว นาน 4 เดือน ผลปรากฎว่า …

การทดลองขังคนในถ้ำ ขังเดี่ยว นาน 4 เดือน - วันนี้เรามีเคสการทดลองมาให้ดกันเล่น ๆ เป้นการทดลองขังเดี่ยวในถ้ำ แต่ในกรณีนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลองจะอยู่ในถ้ำที่ปราศจากแสงอาทิตย์ แต่มีแสงจากดวงไฟ
10 การทดลองในมนุษย์แสนจะโหดร้าย ในสมัยก่อน

10 การทดลองในมนุษย์แสนจะโหดร้าย ในสมัยก่อน

การทดลองในมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้มาช้านาน แม้มันจะทำให้เทคโนโลยีก้าวหน้าก็ตาม แต่เนื่องด้วยจริยธรรมและศิลธรรม - 10 การทดลองในมนุษย์แสนจะโหดร้าย