VISION+ Mobile Photography Awards 2020

ผลงานชนะเลิศการประกวด ภาพถ่ายจากกล้องมือถือ Vivo ปี 2020

ผลงานชนะเลิศการประกวด ภาพถ่ายจากกล้องมือถือ Vivo ปี 2020 เหล่าครีเอเตอร์ทั่วโลก ร่วมส่งภาพถ่ายสุดประทับใจจากกล้องมือถือ กว่า 135,000 ผลงาน