การประชุมวิชาการ กล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการ กล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ไทยเป็นเจ้าภาพ

ไทยแสดงพลังผู้นำกล้วยไม้เขตร้อน เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการก ภายใต้แนวคิด กล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ กล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก