Faces of Bangkok SPU จุฬาฯ100ปี ประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับรางวัลชนะเลิศ

นิเทศฯ SPU สุดเจ๋ง!!! คว้ารางวัลถ้วยพระราชทาน สุดยอดภาพถ่าย Faces of Bangkok “จุฬาฯ 100ปี”

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นิเทศฯ SPU สุดเจ๋ง!!! คว้ารางวัลถ้วยพระราชทาน สุดยอดภาพถ่าย Faces of Bangkok “จุฬาฯ 100ปี”

นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายFaces of Bangkok ครั้งที่ 16 “จุฬาฯ 100ปี” รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท  ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาฯ มูลนิธิฌอง เอมีล การ์โรช และสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ

คว้ารางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิฌอง เอมีล การ์โรซ สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัลภาพถ่ายชนะการประกวด โครงการ FACES OF BANGKOKครั้งที่ 16 “ จุฬาฯ 100 ปี รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 1 แสนบาท

โดยมี รศ.ดร.พิชญดา เกตุเมฆหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพฯคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯเป็นประธานตัดสินและกรรมการ ได้แก่ รศ.นวลจันทร์ เถระพัฒน์ จากภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพฯ , อ.วรนันทน์  ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ  ,อ.สุมิตรา ขันตยาลงกต จากมทร.กรุงเทพ ,คุณ จุฑาทิพย์ อังศุโชติ จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ,นายประสพ มัจฉาชีพ จากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และ อ.เกษม จันทร์น้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งตัดสินไปเมื่อเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ที่พิพิธภัณฑ์ภาพจุฬาฯโดยจะนำผลงานชนะเลิศและผลงานที่ได้รับรางวัล เข้าแสดงนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ฯ  ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 ในงานประกวดภาพถ่ายมีสลับกับ”บ้านเมืองของเรา” ครั้งที่ 11 จัดปี 2561 กิจกรรมประกวดภาพถ่ายจัดมาตั้งแต่ปี 2531

โดยในการประกวดครั้งนี้  มหาวิทยลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยนายภาณุพงศ์ นิธิกิตติกุล สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ และนางสาวเขมจิรา อินแสง นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, นายสุรพงษ์ รตะวาณิช นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดครั้งนี้ได้อีกด้วยนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาว  SPU ทุกคน ขอปรบมือให้รัวๆๆๆ และนอกจากนี้ยังต้องขอขอบคุณ อ.ธีรพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคอยผลักดันและสนันสนุนให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพเป็นอย่างดีและท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณมูลนิธิฌอง เอมีล การ์โรซ สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆไว้เป็นเวทีให้กับเยาวชนและนักศึกษาของชาติได้ฝึกฝนและแสดงฝีมือพร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับงานภาพถ่ายต่อไป