ฟิสิกส์ ม.6 อะตอม

ฟิสิกส์อะตอมม.6 เรียนอะไร ติวที่ไหนดี?

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์, สาระความรู้ / ฟิสิกส์อะตอมม.6 เรียนอะไร ติวที่ไหนดี?

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ที่กำลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ แล้วมีความฝันอยากศึกษาต่อในคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิชาที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ก็หนีไม่พ้นวิชาฟิสิกส์

แล้วหากเป็นน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเรียนเรื่องฟิสิกส์และอะตอมของม.6 จะต้องเรียนเนื้อหาใดบ้าง หากอยากติวเสริม ควรเลือกติวที่ไหนดี วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ ในการเรียนฟิสิกส์อะตอมสำหรับน้อง ๆ ม.6 มาบอกต่อกัน

 

ความสำคัญของวิชาฟิสิกส์

ก่อนจะไปเจาะลึกเนื้อหาวิชาฟิสิกส์เรื่องอะตอมของนักเรียนชั้นม.6 เรามาทำความเข้าใจกับความสำคัญของวิชานี้กันก่อนดีกว่า โดยวิชาฟิสิกส์เป็นหนึ่งในวิชาที่มีความสำคัญอย่างมากในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและปรากฎการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การเรียนฟิสิกส์จะช่วยให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ผ่านการใช้สูตรคำนวณและหลักการทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง

 

ฟิสิกส์อะตอมม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง?

สำหรับเนื้อหาเรื่องอะตอมในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบไปด้วย 7 หัวข้อหลักด้วยกัน ดังนี้

 1. โครงสร้างของอะตอม เลขอะตอม มวลอะตอม ไอโซโทป
 2. กลศาสตร์ควอนตัม เช่น คลื่น อนุภาค พลังงาน
 3. อะตอมของไฮโดรเจน
 4. อะตอมหลายอิเล็กตรอนและการจัดเรียงอิเล็กตรอน
 5. พันธะเคมี 3 ประเภท ได้แก่ พันธะไอออนิก พันธะโควาเลนต์ พันธะโลหะ
 6. โครงสร้าง คุณสมบัติ และการใช้งานสารกึ่งตัวนำ
 7. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เลเซอร์ ทรานซิสเตอร์ เครื่องมือแพทย์

 

การเตรียมตัวสอบเข้าและเคล็ดลับเลือกสถาบันติวฟิสิกส์

ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการเข้ามหาวิทยาลัย ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตนักเรียน หลายคนจึงทุ่มเทให้กับการเตรียมตัวและการสอบเข้ามากเป็นพิเศษ โดยหัวใจของการเตรียมตัวสอบให้ประสบความสำเร็จ คือการหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ และการฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ โดยเฉพาะการฝึกทำข้อสอบเก่า แต่หากใครยังไม่มั่นใจ และกำลังมองหาสถาบันติววิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมเพื่อเรียนเสริม สามารถเลือกสถาบันติวให้ตอบโจทย์ได้ง่าย ๆ ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้

 • เลือกสถาบันติวหรือโรงเรียนสอนพิเศษที่มีเนื้อหาครอบคลุม สอนเข้าใจ ตรงประเด็น รวมถึงมีเทคนิคในการทำข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ
 • สอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่รู้ลึก รู้จริง มีประสบการณ์การสอนพิเศษสูง ถ่ายทอดเนื้อหาเก่ง และแนะนำเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ได้จริงได้
 • มีรีวิวจากผู้เรียนและผู้ปกครอง และมีผลสอบของผู้เรียนจริงเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จ
 • ราคาสมเหตุสมผล ไม่แพงเกินไป และเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า หรือตั้งอยู่ใกล้กับบ้านของนักเรียนเอง

 

อยากเรียนฟิสิกส์อะตอมม.6 ให้เข้าใจเพื่อทำคะแนนสอบให้ดี ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด หมั่นทำแบบฝึกหัด ทบทวนเนื้อหา และเลือกเรียนพิเศษกับสถาบันที่ได้มาตรฐาน เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสคว้าคะแนนสอบที่ต้องการเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยและคณะในฝันได้แล้ว