รับสมัครนักแสดงรุ่นใหม่ การแสดงโขน ตอน สืบมรรคา 

รับสมัครนักแสดงรุ่นใหม่ การแสดงโขน ตอน สืบมรรคา

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครนักแสดงรุ่นใหม่ การแสดงโขน ตอน สืบมรรคา

โอกาสสำคัญสำหรับเยาวชนผู้ที่มีใจรักการแสดงโขน ที่จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ” สืบมรรคา ” ซึ่งจะเปิดการแสดงระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รับสมัครนักแสดงรุ่นใหม่ การแสดงโขน ตอน สืบมรรคา

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวมถึงผู้สนใจทั่วไป ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักแสดงโขน เพื่อร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยจะจัดให้มีการคัดเลือก ณ อาคารหอประชุม สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

การสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาให้เรียบร้อย ๒ ฉบับ ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า ขนาด ๕ x ๗ นิ้ว ๑ ใบ ภาพถ่ายสี-หน้าตรง ๒ นิ้ว ๑ ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา) หนังสือรับรองความสามารถจากอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ๑ ฉบับ และหนังสือรับรองสถานะภาพ/ความประพฤติจากสถานศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ฉบับ โดยส่งเอกสารการสมัครมายัง กองงานความร่วมมือภายนอก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เลขที่ ๑๗๓ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก khon-Performance

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองงานความร่วมมือภายนอก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โทร. ๐๒-๗๘๗-๖๘๔๐-๒ หรือดูรายละเอียดการสมัคร พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารการสมัครได้ที่ www.khonperformance.com

รับสมัครนักแสดงรุ่นใหม่ การแสดงโขน ตอน สืบมรรคา

รับสมัครนักแสดงรุ่นใหม่ การแสดงโขน ตอน สืบมรรคา