ดวงความรัก ดูดวง ลายมือ ลายมืออกหัก อกหัก เส้นลายมือ

ลายมืออกหัก หรือผิดหวังในความรัก – ดูดวงจากลายมือ

Home / ดูดวง / ลายมืออกหัก หรือผิดหวังในความรัก – ดูดวงจากลายมือ

คนที่อกหักหรือผิดหวังในความรัก และไม่ประสบความสุขในครอบครัวมีปัญหาการแตกแยกแตกร้าว มีการขัดแย้ง หรือแยกทางกันเดิน ถึงกับการแต่งงานต้องหย่าขาดจากกันดังนี้

ลายมืออกหัก หรือผิดหวังในความรัก

ความหมาย ตามลายเส้น

หมายเลข ๑-๑
เส้นหัวใจขาดเป็นสองท่อน หมายถึงมีการหย่าร้าง แตกแยกทางกันไป

หมายเลข ๒-๒
เส้นแต่งงานมีเส้นแยกตรงปลาย หมายถึงความรักต้องแตกแยกทางกันเดิน

หมายเลข ๓-๓
เส้นที่ขึ้นขวางบนเนินพฤหัส จะเป็นคนเลือกมากจนเกิดความไม่พอใจใครเลย

หมายเลข ๔-๔
เส้นสมองห่างจากเส้นชีวิต จะใจร้อนและเบื่อหน่ายง่าย เด็ดขาด เชื่อตนเองสูง

หมายเลข ๕-๕
เส้นชีวิตเป็นเส้นขาดออกจากกัน หมายถึงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว.

ที่มา นสพ.เดลินิวส์