สาวๆ พร้อมหรือยัง สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครลูกเรือ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ม.ค. 61

สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการเปิดรับสมัครลูกเรือเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561