ชุดกิโมโน เอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่น

ชุดกิโมโน เอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่น ชุดที่ผู้หญิงญี่ปุ่นใส่ ในโอกาสสำคัญๆ

ชุดกิโมโน เอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่น - ไม่ใช่แค่เพียงความสวยงามของชุดเท่านั้น เมื่อสวมใส่ชุดกิโมโนเรียบร้อยแล้ว ต้องเรียนรู้เรื่องมารยาทด้วย ทั้งการนั่ง การเดิน